Colosseum Show Pattaya

Job Opportunity

- พนง. รับจอง และจำหน่ายบัตร หลายอัตตรา (คุณสมบัติ ม.3 หรือ ปวช.ขึ้นไป)
- พนง. ตรวจบัตร/ฉีกบัตร (Part time) หลายอัตตรา (คุณสมบัติ ม.3 ขึ้นไป หรือกำลังศึกษา)
- พนง. บริการทั่วไป (Part time) หลายอัตตรา (คุณสมบัติ ม.3 ขึ้นไป หรือกำลังศึกษา)
- พนง. ต้อนรับส่วนหน้า หลายอัตตรา (คุณสมบัติ วุติ ม.3 หรือ ปวช.ขึ้นไป)
- พนง. จัดฉาก หลายอัตตรา (คุณสมบัติ วุติ ม.3 หรือ ปวช.ขึ้นไป)
- พนง. จัดแสง และเสียง 5อัตตรา (คุณสมบัติ วุติ ม.3 หรือ ปวช.ขึ้นไป)
- พนง. ทำความสะอาด/แม่บ้าน หลายอัตตรา (คุณสมบัติ วุติ ป6. ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์)
- ผจก.แผนก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 1 อัตตรา (คุณสมบัติ วุติปริญญาตรี ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์)
- ผจก.แผนก ฝ่ายอาคารและสถานที่ 1 อัตตรา (คุณสมบัติ วุติปริญญาตรี ขึ้นไป)
- นักแสดงหญิง (สาวประเภทสอง เท่านั้น) หลายอัตตรา (ไม่จำกัดวุติ)
- นักแสดงชาย หลายอัตตรา (ไม่จำกัดวุติ)
- ช่างทั่วไป 2 อัตรา (คุณสมบัติ ปวช. หรือ ปวส. ขึ้นไป)
*มีประสบการณ์จะถูก พิจารณาเป็นพิเศษ*
หลักฐานการสมัคร
  • - รูปถ่าย 2ใบ
  • - วุติการศึกษา
  • - สำนำทะเบียนบ้าน
  • - สำนำบัตรประชาชน

ติดต่อได้ทุกวัน จันทร์ - เสาร์
เวลา 10.00 น. - 17.00 น.
ที่แผนก ฝ่ายบุคคล บริษัทโคลอสเซียมโชว์พัทยาจำกัด
หรือโทร 038-906530 ต่อ 124,106
ติดต่อที่ E-MAIL : colosseumhr@hotmail.com หรือ colosseum.show.pattaya@gmail.com